Gna

De Mentaliteits-
game

Word een echt MT in de hectiek van de horeca
Binnen organisaties zijn we nogal eens geneigd overal iets van te vinden,
of het nu ons specialisme is of niet. Heel menselijk, maar tijdrovend en dus ook kostbaar.
U herkent het vast wel. Tijdens een managementoverleg zijn we (te) lang bezig met het doorspreken en bediscussiëren van
mogelijkheden in plaats van dat we knopen doorhakken en ergens voor gaan. Een branche waar dit gedrag tot een kleine ramp leidt, is de horeca. Ziet u het al voor zich: de bediening die eindeloos met de keuken overlegt, terwijl het restaurant vol zit?
De taakverdeling is daar glashelder, beslissingen worden snel genomen en het team heeft met elkaar maar één doel:
de gast tevreden weer naar huis laten gaan.

U zult versteld staan wat er gebeurt, als u met uw MT een dag een restaurant overneemt. Hoe
makkelijk het ineens wordt om elkaar aan te spreken, een compliment te geven en werkelijk een
team te worden.
Dus heeft u behoefte aan:
 Duidelijke communicatie
 Elkaar aan durven spreken
 Korte lijnen
 Snel knopen doorhakken
 Klantgericht werken

Dan is de mentaliteitsgame echt iets voor uw organisatie.

De ultieme mentaliteitsverandering
We leven in een ingewikkelde samenleving met kritische klanten en medewerkers. Wilt u de
klantbediening op het hoogste niveau brengen of de interne organisatie aanpassen, dan redt u het
niet met ‘het geven van opdrachten’ aan uw MT noch met het appelleren aan gedrag. U moet zeker
weten dat uw directe collega’s over de juiste mentaliteit beschikken. Hebben zij het vermogen om
achter de processen en technieken mensen te zien die het verdienen om positief benaderd, geholpen
en verwend te worden?

Buiten de comfortzone
De knop moet om, maar zo lastig als dat klinkt is het niet. Niet als u uw naaste medewerkers tussen
de oren weet te raken. Als u ze iets meegeeft dat uitdaagt, motiveert, inspireert en leidt tot een
onvergetelijke ervaring. Dat is de kern van de mentaliteitsgame. Stelt u zich eens voor: samen met
uw team neemt u een dag een sterrenrestaurant over, keuken en bediening. Opeens bevind je je
zwaar buiten je comfortzone. Hoe houdt iedereen zich dan staande?
Imagoschade
De keuze voor de horeca om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen is niet voor niks.
Nergens ben je meer op elkaar aangewezen dan in een restaurant. Nergens is de klant meer koning
dan in de kwaliteitshoreca. Als je in deze arena niet in staat bent om effectief te communiceren,
nauwgezet samen te werken en je in te leven in de gasten, dan zijn de negatieve ‘comments’ op
Internet en de imagoschade onmiddellijk een feit.

Waardevolle lessen
Hoe lang wachten gasten al op hun hoofdgerecht? Hoe wordt het bereiden én uitserveren van een
meergangen menu een geoliede operatie? En wie neemt de leiding in het restaurant? Tijdens de
mentaliteitsgame komen uw collega’s op de meest indringende manier in aanraking met het streven
naar perfectie, presteren onder druk en teamwork: door het in de praktijk zelf mee te maken. Lessen
die in elke bedrijfsomgeving hun waarde bewijzen, of u zich nu wilt onderscheiden met uw
klantfocus, de interne organisatie wilt optimaliseren of veranderingsprocessen soepeler wilt
doorvoeren.

Trek de koksbuis aan!
De mentaliteitsgame maakt iets los in het hoofd van uw medewerkers. Tegelijk is het een manier om
aan relatiemanagement te doen, want de gasten in uw restaurant kunnen natuurlijk uw eigen
klanten zijn. Trek de koksbuis en sloof aan en laat u meevoeren in een dynamische, bruisende
wereld. Opwindend, leuk en leerzaam tegelijk. Uiteindelijk is dat de beste katalysator om een
mentaliteit blijvend te beïnvloeden.

Klik hier om meer over de Mentaliteitsgame te lezen, zien en horen