Team 1.5

 

 

Het Nieuwe Normaal doet zijn intrede in de vorm van de 1.5 meter economie. Die regels moeten we met zijn allen respecteren en bewaken. Hoe doen we dat? Want wie zegt dat het gedrag van mensen makkelijk te veranderen is, is een onverbeterlijke optimist. Maar onmogelijk is het niet. De kunst is om mensen op de juiste manier te prikkelen, uit te dagen en - blijvend - te motiveren om het Nieuwe Normaal te respecteren.

Als we elkaar positiever bejegenen, ontstaat er een positieve wisselwerking waarin begrip, gunnen en saamhorigheid leidend zijn. Kortom, onderschat nooit de kracht van een verrassend gebaar of aardige opmerking. Het is tijd voor een nieuwe mentaliteit. Iets dat verder gaat dan het clichématige ‘een sfeer’, maar meer te maken heeft met het vrijmaken van een collectieve energie waarmee je echt het verschil kunt maken. 


Team 1.5 en gastheer/vrouw 1.5

Trainmark heeft het initiatief genomen om  een aantal Teams 1.5 in te zetten voor de bewaking van het Nieuwe Normaal. De teamleden zijn optimistisch, proactief en erg vriendelijk.  Vriendelijke Team 1.5 leden heten de mensen welkom in de stad, of in het winkel en wijzen ze op de nieuwe spelregels. We willen mensen aansporen met elkaar goed op te letten dat de 1.5 meter regels worden nageleefd. Uitleggen wat wél kan, in plaats van streng corrigeren en straffen voor ongewenst gedrag. Het motto ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ past in een gemeente of een organisatie, die zich kenmerkt door samenwerking. Natuurlijk met inachtneming van de door de Overheid gestelde regels en de ‘Echte’ handhavers (Boa’s en Politie) op de achtergrond.

Trainmark kan zorgdragen voor een projectleider 1.5 die verantwoordelijk zijn voor de motivatie en inspiratie van het team. Deze meewerkend voorman/vrouw verzorgt de briefing en debriefing en onderhoudt het contact met de opdrachtgever, de teamleden  1.5, een planner/organisator 1.5  die zorgt voor wekelijkse planning, het budget en hij/zij onderhoudt het contact met de bedrijven die medewerkers leveren.

Daarnaast hebben we een aantal hulpmiddelen bedacht zoals ons unieke
spelregelboekje.

 

Al u geïnteresseerd bent dan kunt u contact opnemen met Kyra van Daatselaar.

Contact

Wil je iets vragen? Wil je gewoon iets kwijt?

Dan bel of mail je met Jacqueline. 

© Trainmark 2018

 

Cookies en privacy

contact

Koelmalaan 350

1812 PS Alkmaar

Unit 2.10

06 130 21 672

kantoor@trainmark.nl

volg ons

  • Facebook - Trainmark
  • Instagram - Trainmark
  • LinkedIn - Trainmark