IK factor training

Normaal doen
maakt je weer bijzonder

Een klantgerichte ‘wij-cultuur’ begint bij de bewustwording dat jij het verschil kunt maken. Wij noemen dat de ‘Ik-factor’. Als jij aardig bent tegen anderen, zijn anderen dat tegen jou. Als jij lacht, krijg je een lach terug. Niet gekunsteld of ‘aangeleerd’, maar juist door dicht bij jezelf te blijven.

In iedereen zit het verlangen om de ander te verrassen en in de watten te leggen; de kunst is om dat verlangen te herkennen en te leren gebruiken. Aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden laten we zien wat nodig is om de IK-factor in jezelf naar boven te halen. Normaal doen maakt je weer bijzonder. Het leidt tot een kettingreactie die de complete organisatie optilt en blijvend onderscheidend maakt.

In iedereen zit het verlangen om de ander
te verrassen